Šiauriniai fortai yra sudėtinė Liepojos įtvirtinimų dalis. Įtvirtinimai buvo pastatyti XIX a. pab. – XX a. prad.. Jų tikslas apsaugoti Liepojos jūrinę karo bazę nuo galimų priešų užpuolimų. Įtvirtinimo sistema apglėbė visą miestą.
1908 metų lapkričio mėnesį Liepojos įtvirtinimus išmontuoti, nes buvo pripažinta, kad jų statyba buvo strateginė klaida. Dalis pabūklų demontuota ir išvežta į Lietuvą, į Kauną, dalis išlydyta. Artilerijos pabūklus, požeminius ir parako sandėlius mėginta susprogdinti, tačiau tai nedavė rezultatų ir carinės Rusijos naujesniųjų ir moderniųjų įtvirtinimų liekanos išlikusios dar iki šiol.

Iš anksto užsirašius galima su gidu pasivaikščioti po fortus ir deglų šviesoje susipažinti su požeminiais labirintais.

Ekskursija trunka apie 1 val.

Šiaurės fortai yra apie 4 km nuo Karuosčio kalėjimo.

 

Kaina

30 EUR iš grupės

 

 

EKSKURSIJA SU GIDU PO KARUOSTĮ IR LIEPOJĄ

 

Iš anksto užsirašius.