Kopš 2011.gada Karostā regulāri notiek radošā nometne fotogrāfiem “Karosta – foto osta”. Ikreiz no labākajiem nometnes laikā tapušajiem darbiem tiek veidota brīvdabas foto izstāde, kas pievērš Karostai lielu sabiedrības uzmanību. Katru gadu fotogrāfiem ir cits uzdevums un izveidotās foto kolekcijas ir pilnīgi atšķirīgas – karostnieka portrets, industriālaias mantojums, vēsturisko kadru “restaurācija”, objekti, kas vairs netiek izmantoti sākotnējam mērķim un pamazām iet bojā. Mūsdienās vide mainās ļoti strauji. Vairākas vietas, kas tika fiksētas fotogrāfijās, šodien jau ir izzudušas un vairs nav apskatāmas.

Radošajās nometnēs piedalās fotogrāfi no visas Latvijas.

 

FOTO ARHĪVĀ apkopotas galvenokārt foto nometnēs tapušās bildes, kā arī citas interesantas Karostas fotogrāfijas.