Karostas cietums oktobrī atvērts apmeklētājiem piektdienās, sestdienās, svētdienās no pl.12 līdz 16. Ekskursijas notiek katrā stundā – pl. 12, 13, 14, 15 un 16.

Citā laikā, iepriekš piesakoties.