Aicinām pieteikties Karostas glābšanas biedrības veidotajos gidu kursos. Kursu mērķis ir sagatavot gidus, kas var vadīt ekskursijas pa Karostu, Karostas cietumu, Redanu, Karostas nocietinājumiem un ūdenstorni latviešu valodā un svešvalodās. Tūristi joprojām labprāt izvēlas personalizētas ekskursijas gida vadībā, arī Karostas cietumā visas ekskursijas notiek tikai gidu vadībā. Līdz ar to vasarā Karostā pietrūkst kvalificētu gidu, īpaši svešvalodās runājošu.

Tāpēc Karostas glābšanas biedrība, izmantojot savus resursus un pieaicinot vieslektorus, rīko mēnesi ilgus gidu kursus. Kursu ietvaros notiks lekcijas, kurās topošie gidi tiks iepazīstināti ar gida darba metodiku, Karostas, Karostas cietuma vēsturi un aktualitātēm, būs mācību ekskursijas pa Karostas cietumu, Redanu, nocietinājumiem un Karostu. Kursanti apgūs runas mākslu, tiks iepazīstināti ar militārā tūrisma mantojuma aktualitātēm, Karostas attīstību Liepājas SEZ kontekstā. Kursu noslēgumā paredzēts arī eksāmens, kurā tiks izvērtētas pretendentu zināšanas un gida prasmes. Tiem kursu dalībniekiem, kuri būs ieinteresēti un būs apguvuši vajadzīgās prasmes, Karostas glābšanas biedrība piedāvās vadīt ekskursijas nākamajā tūrisma sezonā.

Kursi notiks galvenokārt nedēļas nogalēs. Kursi sāksies 22. janvārī. Kursu dalības maksa ir 40 eiro. Lai pieteiktos kursiem, līdz 20.janvārim jānosūta CV un motivācijas vēstule uz e-pastu info@karostascietums.lv